Ταξινόμηση κατα
Βασίλης Λίπας – 08/07/24

Βασίλης Λίπας & Σούφτας Π.

Βασίλης Λίπας

Βασίλης Λίπας

Βασίλης Λίπας & Εμμανουήλ Καμπρογιάννης

Βασίλης Λίπας & Εμμανουήλ Καμπρογιάννης

Βασίλης Λίπας

Βασίλης Λίπας

Βασίλης Λίπας

Βασίλης Λίπας

Κατά Ματθαίον Ε’: 1-12

Παροιμίες Σ’: 16- 35