…λαλοῦντες μεταξὺ σας μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὰς πνευματικάς, άδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν εἰς τὸν Κύριον.

Εφεσίους ε’ 19

 

Αγαπητοί επισκέπτες μέσω του παρακάτω Player έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε χριστιανικούς ύμνους. Όλα τα δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς των ύμνων. Οι παρακάτω ύμνοι παρέχονται μόνο για ακρόαση και όχι τη λήψη τους.

Δόξα στον Κύριο μας, Ιησού Χριστό.  Καλή ακρόαση !